Omdat wij uw privacy serieus nemen.

Privacy verklaring

Ik bij Bowentherapie Linders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina wil ik u verder informeren over hoe ik hiermee omga en welke gegevens ik precies verzamel wanneer u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van mijn diensten en vertel ik u ook waarom ik deze gegevens verzamel.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Bowentherapie Linders Hierbij dient u zich bewust te zijn dat Bowentherapie Linders niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Bowentherapie Linders respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk


Het gebruik van mijn diensten.

Tijdens mijn anamnese bij de eerste behandeling vraag ik u om enige persoonsgegevens te verstrekken. Deze zijn minimaal nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om de dienst goed uit te kunnen voeren. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Maatschappelijke positie
 • Algemene gezondheid
 • Belangrijkste klachten
 • Gewoontes

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. Soms vragen ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


Doeleinden.

Ik verzamel of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij ik van tevoren u toestemming hiervoor heb verkregen. Ik verwerk persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om diensten te leveren die u heeft afgenomen of gaat afnemen.
 • Om een overeenkomst aan te gaan met elkaar.
 • Om via e-mail wijzigingen over afgenomen diensten en producten te melden.

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Derden.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze derde partijen (verwerkers) heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin heb ik afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ik verstrek geen persoons-gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Privacy rechten.

ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

U kunt een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar op het verwerken van uw persoonsgegevens kenbaar maken via info@bowentherapielinders.nl.

Ik wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen van persoonsgegevens.

Bowentherapie Linders is zich ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Mocht u het idee hebben dat ik uw persoonsgegevens niet goed beveiligen of misbruiken, neem dan contact met mij op via info@bowentherapielinders.nl.

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens heb ik de volgende passende technische en/of organisatorische maatregel genomen:.

 • De gegevens worden opgeslagen in een afgesloten kast.Oirsbeek, 22 februari 2019, versie 1.3