Bowen therapie

Wat is bowen therapie?

Bowentherapie is een milde subtiele maar uiterst krachtige behandeling van pijn en spanningsklachten uitgevoerd op de fascie ( bindweefselstructuren ) van het lichaam. De therapie werkt zeer ontspannend en kan worden toegepast op jong en oud.

De bowentherapeut maakt met duimen of wijsvingers korte rollende bewegingen over het myofasciaal weefsel, de impuls van deze rollende bewegingen zorgt voor reflex in dit weefsel, waardoor er direct een diepe werking optreedt. Deze methode helpt het lichaam te ontspannen, pijn te verminderen, een betere balans te vinden en de klachten vanuit de oorzaak te herstellen. De meeste bewegingen kunnen door een dunne laag kleding, T-shirt of dunne broek, worden uitgevoerd.

De fascie

Het belangrijkste gebied waarop gewerkt wordt is de fascie. De fascie is voor te stellen als één groot net dat, alle weefsel omsluitend, in functionele patronen door het hele lichaam loopt en alle delen met elkaar verbindt. Het is bindweefselvlies dat rond spieren, organen, bloedvaten en zelfs rond zenuwen ligt. Ook gewrichtskapsel, banden en pezen horen bij fascie. Door deze samenhang speelt fascie- weefsel een uiterst belangrijke rol in de informatievoorziening, houding en beweeglijkheid van ons lichaam. Wanneer er ergens een verstoring is, zal de fascie daar, of mogelijk op een andere plek, samentrekken en verstrakken als natuurlijke beschermingsreactie van het lichaam. Meestal corrigeert het lichaam dit spontaan en ontspant de fascie weer. Bij een gedeeltelijk herstel blijft de fascie plaatselijk gespannen wat veel klachten kan opleveren. Lokaal behandelen geeft dan wel wat vermindering van klachten maar neemt niet altijd de oorzaak weg.

Ook stress en emotionele problemen hebben hun weerslag op de toestand van de fascie. Verder kan spanning op het fasciale weefsel problemen met het afvoeren van afvalstoffen geven. Nier- en darmfuncties kunnen hierdoor verstoord raken, wat klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en problemen met de stoelgang tot gevolg kan hebben.

Het verhaal van Bowen

Bowen Het verhaal gaat dat hij op zijn werk mensen met pijn waar dan ook, hielp door het maken van kleine, simpele rolbewegingen op hun lichaam. Het duurde niet lang voor de effecten in de omgeving bekend werden en mensen hem thuis opzochten. Omdat hij alsmaar meer mensen ging behandelen, moest hij zijn baan opgeven en ging hij fulltime behandelen in zijn huurhuis in Geelong.

Een bijzonder gewaardeerd deel van Tom Bowen’s werk was het gratis spreekuur dat hij één zaterdag in de maand gaf voor het behandelen van 20 gehandicapte kinderen en volwas-senen. De handicaps bestonden uit onder andere para- en quadraplegie, spina bifida en hersenaandoeningen. Dit gaf soms opzienbarende resultaten. Na Bowen’s dood zette Ryan, de laatste persoon met wie hij werkte, dit spreekuur nog 12 jaar door.

Tom Bowen’s benadering van de therapie was voornamelijk gebaseerd op zijn sterke intuïtie en zijn diepe begrip voor de behoefte van elk individu. Het resultaat is dat veel van zijn theoriën en methoden van behandeling wat ongebruikelijk kunnen over komen, maar de voortdurende resultaten spreken boekdelen over de kracht en de effectiviteit.

Bowen adverteerde nooit, noch gaf hij zijn therapie een welluidende naam. Hij noemde zich wel osteopaat, nog voordat deze titel gereguleerd werd in de jaren ’70. Het duurde niet lang of hij waséén van de drukst bezochte therapeuten in de verre regio. In 1974 gaf de Victoriaanse overheid opdracht tot een onderzoek naar alternatieve geneeswijzen in deze staat en Tom Bowen overlegde zijn stukken. Het rapport, gepubliceerd door commissielid Webb, meldde dat Bowen toen heeft verklaard dat hij zo’n 13000 behandelingen per jaar gaf. De meeste van deze behandelingen zouden geen herhalingsbehandelingen zijn geweest. 88 % was een eerste of tweede behandeling.

Door de jaren heen leerde Tom deze techniek aan slechts een klein aantal mensen, klaarblijkelijk alleen mannen, waaronder Oswald Rentsch. Rentsch schreef op wat hij als hoofdthema van Bowen’s werk zag en ging na de dood van Tom Bowen verder met het onderwijzen van zijn interpretatie van de techniek. Interessant is dat iedereen die direct van Tom Bowen leerde een andere kijk op diens werk had.

In de loop der jaren liet hij een aantal beoefenaars naar zijn kliniek komen om één voor één een halve dag in de week mee te laten lopen. Zes beoefenaars waren bekwaam in het begrijpen en beoefenen van zijn techniek. Zij werden de "Tom's Boys"genoemd. De beoefenaars zijn; Oswald Rentsch (massage therapeut), Keith Davis (chiropractor), Nigel Love (chiropractor), Kevin Neave (chiropractor), Romney Smeeton (chiropractor), en Kevin Ryan (osteopaat). Ze hebben Toms werk 2-7 jaar geobserveerd en notities gemaakt. Tom heeft ze geen les gegeven, maar heeft ze alleen laten observeren. Eén ieder ging door met het ontwikkelen van Tom Bowen’s werk, zij het op een andere wijze.